SPECIFIKACIJE

 • maksimalno merenje: 200 kg
 • minimalno merenje: 1 kg
 • najmanji podeljak: 50 g
 • ponovljivost merenja: 50 g
 • indikator poseduje funkciju HOLD za merenje u slučaju pomeranja osobe
 • rad na struju i baterije
 • RS232 port za vezu između vage i računara
 • displej: LCD sa pozadinskom rasvetom; visina cifara do 28 mm; 
  ugrađuje se na telo vage ili na poseban podni stalak
 • dimenzije platforme: 900 x 1100 mm
 • platforma poseduje pristupnu rampu, ogradicu za sprečavanje spadanja kolica sa platforme,
  kao i rukohvate radi lakšeg navoženja kolica na vagu
 • platforma se oslanja na 4 merna pretvarača
 • masa vage: 49 kg

Medicinska dijalizna vaga za merenje lica sa posebnim potrebama u kolicima za specijalnu namenu.

Vaga je u potpunosti projekat firme SHOLLEX i izrađena je od visokokvalitetnih materijala i elektronskih sklopova, što je čini veoma pouzdanom tokom eksploatacije.