Pronađite model svoje kase na listi i uradite proceduru po uputstvima za taj model.
Za ovakav način izmene poreske stope mi ne snosimo nikakvu odgovornost niti posledice, zbog neregularnog unosa ili neregularnog postupka u odnosu na zakonske obaveze.
Ova procedura se radi isključivo posle dnevnog izveštaja a pre prvog otkucanog računa.

Kase QSH-5 i QSH-5M
1. Lozinka, ukucati 1000 i pritisnuti tipku TOTAL (da bi ušli u programir.por.stopa)
2. Otkucati 2 i tipku TOTAL (prikaže prvu programiranu por.stopu)
3. Sa tipkom TOTAL idemo sve dok ne dođemo do stope 8.00,
4. Ukucamo 10 (bez tačaka, zareza i dodatnih nula) i tipku TOTAL da potvrdimo izmenu
5. Izlazak iz programiranja tipka MODE

Kase CR – 30T2, 705, 1021, 2500, 2510
1. Kljuc kontrolne brave postaviti u položaj P
2. Ukucati 8 i pritisnuti tipku MEĐU ZBIR (pristupili ste program. Por.stopa)
3. Sa tipkom MEĐU ZBIR dok se ne dođe do Por.stope 8.00,
4. Otkucati 1000 (bez tačke i zareza) i potvrditi sa tipkom MEĐU ZBIR
5. Sa tipkom GOTOVINA izlazak iz programiranja

Kasa CR-500
1. Kljuc kontrolne brave postaviti u polozaj P
2. Pritisnuti tipku PONIŠTENO (pristupili ste program. Por.stopa)
3. Sa tipkom MEĐU ZBIR dok se ne dođe do Por.stope 8.00,
4. Otkucati 1000 (bez tačke i zareza) i potvrditi sa tipkom MEĐU ZBIR
5. Sa tipkom TOTAL izlazak iz programiranja

Kasa GENEKO – Supercash
1. Ukucati komandu 200 M/ZBIR 120 M/ZBIR (sa leve strane će se pojaviti redni broj prve por.stope, a sa desne vrednost)
2. Sa tipkom M/ZBIR sve do por.stope Đ i vrednosti 8,00
3. Ukucati 10 sa M/ZBIR potvrditi i dalje sa M/ZBIR potvrditi ostale por.stope
4. Sa još jednim M/ZBIR izaći

Za ovakav način izmene poreske stope mi ne snosimo nikakvu odgovornost niti posledice, zbog neregularnog unosa ili neregularnog postupka u odnosu na zakonske obaveze.