Defiskalizacija se vrši kada prestane obavljanje maloprodajne delatnosti.

Postoje dva tipa defiskalizacije:

 

Defiskalizacija za PRAVNA LICA
Potrebno:

 

 • Kasa
 • Servisna knjižica kase
 • GPRS
 • Razlog defiskalizacije na memorandumu firme (Odluka direktora o prestanku rada maloprodajnog objekta, ili ako menja samo kasu, odluka o prestanku rada na toj kasi zbog kupovine nove i tada se donosi  rešenje o fiskalizaciji nove kase)
 • Poslednje rešenje o fiskalizaciji kase
 • Overen zahtev za defiskalizaciju
 • Overen zahtev za raskid ugovora

 

Defiskalizacija za PREDUZETNIKE
Potrebno:

 

 • Kasa
 • Servisna knjižica kase
 • GPRS
 • Rešenje od APR-a o zatvaranju maloprodajnog objekta
 • Poslednje rešenje o fiskalizaciji kase
 • Overen zahtev za defiskalizaciju
 • Overen zahtev za raskid ugovora

 

Defiskalizacija traje u proseku 2 dana od podnosenja zahteva (koji se podnosi nakon uplate avansa).

 

Potrebnu dokumentaciju mozete preuzeti ovde:

 

pdfZZF

 

 

pdfZZRU