Promena adrese maloprodajnog objekta u okviru istog PIB-a, vrši se tako što korisnik kase predaje Obrazac (ZPO) svojoj poreskoj upravi, od koje će dobiti rešenje o Promeni Objekta (RPO)
Na osnovu RPO ili predatog ZPO (overenog od strane poreske uprave) serviser može izvršiti promene adrese na kasi.

Ova usluga se ne naplaćuje

Potrebnu dokumentaciju mozete skinuti ovde:

pdf
ZPO