Idealno za kompanije i namene pri kojima je potrebna česta promena mesta mernog mosta
 
DIY – 4x4 je jedinstveni model koji je veoma drugačiji od onih koji su dostupni na tržištu, imajući u vidu njegovu prenosivost i lakoću premeštanja kojom se dovodi na potpuno novi nivo. Jedinstveni inovativan dizajn omogućava transport svih delova sistema u jednom kamionu ili kontejneru, kao i instalaciju na svim horizontalnim podlogama kao što su: zemlja, beton (bez obzira na kvalitet) i asfalt, bez ikakve potrebe za zidanjem temelja.
 
Demontaža i montaža se mogu uraditi za par sati čak i sa neobučenim osobljem. Vage su u različitim veliičinama od 6 do 36 metara i poseduju različite kapacitete od 10, 15 ili 20 tona po osovini, tako da odgovaraju svakoj mogućoj primeni.
 
Sa ponuđenom garancijom u periodu trajanja 24 meseca, DIY-4x4 obezbeđuje dugotrajan i pouzdan rad za niz različitih namena, kao što su:  iznajmljivanje ili lizing, vađenje kamena, rudarstvo, industirja otpada i reciklaže, sezonska poljoprivredna industrija i inženjerska preduzeća koja imaju projekte u udaljenim oblastima / zemljama.
 

Glavne Prednosti:

 
Transport:
 
Transport u normalnim TIR kamionima
 • Merni most se sastoji iz dva dela: Glavnog tela širine 2300mm i bočnih šina širine 700mm (ukupne širine od 3000mm)
 • Nije neophodan veliki kran. Vaga se sastavlja tako što je svaki njen deo lagan, zahtevajući kran maksimalnog kapaciteta od 5 tona
 • Istovar je lagan, imajući u vidu da se svaki deo tovari u horizontalnoj poziciji.
 
Osnova:
 
 • Nisu potrebni nikakvi dodatni radovi na osnovi, kao što nisu potrebne ni zidarske dozvole.
 • Merni most dolazi sa osnovama od visoko izdržljivog čelika, spremnim za montažu na postojećem terenu pod uslovom da je ravan.
 • Zaštitne ograde i bezbednosne šipke više nisu neophodne, s obzirom na to da bočne šine , koje sprečavaju kamione da skrenu sa vage, čine deo samog tela mernog mosta.
 • Čelične rampe su obuhvaćene u sklopu standardnog snabdevanja kako bi se eliminisala neophodnost lokalnih radova.Montaža / premeštanje:

 • Modularni dizajn koji omogućava lako montiranje i rukovanje.
 • Čelične osnove su fiksirane za mernu platformu radi brže montaže.
 • Izuzetak su bočne šine koje se pričvršćuju na terenu.
 • Prethodno montirane merne ćelije dodatno smanjuju vreme montaže.
 • Obezbeđen je poseban sigurnosni mehanizam za lako premeštanje.

 

Elektronika:

 • Merne ćelije: Nerđajući čelik, IP68, analogne merne ćelije od 3000 do 4000 podeoka su montirane na merne module.
 • Za otpadne / reciklažne i poljoprivredne, kao i mnoge druge industrije, može se isporučiti poseban kabl protiv glodara.
 • Razvodna kutija: Merne ćelije su spojene za pametne analoge digitalnih razvodnih kutija, koje su takođe postavljene na mernim modulima. Analogne na digitalne konverzije nude prednosti korišćenja digitalnih mernih ćelija za nižu cenu. Detektuje se nulti drift i relevantne informacije se prikazuju na mernom indikatoru, unapred upozoravajući o kvaru.
 • Indikator: Signal razvodne kutije prima indikator od nerđajućeg čelika, zaštite IP65, koji vrši merenje.
 • Merni podaci mogu biti preneti na personalni računar (PC) radi dalje obrade i registracije ili odštampani na lokalni štampač koji je povezan sa indikatorom.

Opcije:

Softver za merenje WIS:

 • Obiman softverski paket, razvijen za merenje i prikupljanje podataka tokom primene mernog mosta.
 • Standardni procesi merenja se izvode sa veoma ograničenom interakcijom korisnika.
 • Pomenuti softver je jednostavan za korišćenje i dostupan je na mnogim jezicima.
 • Zahvaljujući njegovom jednostavnom dizajnu i fleksibilnosti odgovara gotovo svim uslovima za obezbeđivanje trenutnih informacija o bilo kakvom opterećenju koje prođe preko mernog mosta, bilo da su u pitanju sirovine, otpremanje gotovih proizvoda ili upravljanje komercijalnih mernih stanica.
 • Može da kontroliše do 2 merna mosta i sadrži 5 programabilnih datoteka, kao što su: kupci, vozila, zastupnici, proizvodi i destinacije i 9 slobodnih kodova. Nudi programabilne karte i preliminarne izveštaje, koje takođe mogu biti ubačene u obradive datoteke: .pdf ili .csv 9 u višeslojni sigurnosni sistem.
 • Za praćenje sistema datoteka, svaki pristup se čuva u tatoteci promene koja beleži: svaki ulaz ili izlaz sistema, bilo koje izmene u sistemskim parametrima i bilo koju sistemsku datoteku koja je promenjena.
 • Za primene bez ljudskog nadzora, softver se može nadograditi kako bi se prilagodio postavljanju semafora, pregradnih vrata, kamera terminala bez nadzora, itd.

 

 1. Vruće cinkovanje čelične strukture
 2. Perači točkova ili rampe posebno projektovani za uklanjanje delova zemlje i blata sa kamionskih točkova
 3. Ulazne / izlazne „L“ ploče za olakšano građenje rampi od zemlje ili šljunka
 4. Montažna kabina
  Montažna kabina koja može sadržati indikator i računar (PC).
  Ova kabina je projektovana tako da može da stane u isti kamion ili kontejner kao i sam merni most.
  Solarni paneli za struju su takođe dostupni.
 5. Solarni paneli
  Za udaljene lokacije ili lokacije gde regularna elektromreža ne funkcioniše stalno, solarni paneli mogu biti primenjeni da pokrenu most i sve njegove komponente.
  Solarna energija podrazumeva jedan ili više solarnih panela, inverter, baterije i nosače za panele.