SPECIFIKACIJE

 • proizvodi:
  - E2 1 mg - 500 mg
  - E2 1 mg - 200 g
  - E2 1 mg - 1 kg
  - E2 1 mg - 2 kg
  - E2 1 mg - 5 kg
  - E2 1 g - 50 g
  - E2 1 g - 500 g
 • OIML tegovi E2 za pouzdano merenje