SPECIFIKACIJE

 • težina žice:
  - 1 / 2 mg / 5 mg / 10 mg / 20 mg / 50 mg / 
    100 mg / 200 mg / 500 mg
 • cilindrični tegovi sa drškom:
  - 1 g / 2 g / 5 g / 10 g / 20g / 50g / 
    100g / 200g / 500 g / 1kg / 2kg / 5kg / 10kg / 20kg / 50kg

PREDNOSTI

 • tegovi u obliku žice:
  - visokokvalitetni čelik
  - gustina: 8.0 kg/dm3
  - magnetska osetljivost: <0.01
  - monoblok
 • cilindrični tegovi sa drškom:
  - visokokvalitetni čelik
  - gustina: 8.0 kg/dm3
  - magnetska osetljivost: <0.01
  - monoblok