SPECIFIKACIJE

 • F1 proizvodi:
  - 1 mg - 500 mg
  - 1 mg - 200 g
  - 1 mg - 1 kg
  - 1 mg - 2 kg
  - 1 mg - 5 kg
  - 1 g - 50 g
  - 1 g - 500 g
 • M1 proizvodi:
  - 1 mg - 500 mg
  - 1 mg - 200 g
  - 1 mg - 1 kg
  - 1 mg - 2 kg
  - 1 mg - 2 kg u plastičnoj kutiji
  - 1 mg - 5 kg
  - 1 g - 50 g
  - 1 g - 500 g
 • F2 proizvodi:
  - 1 mg - 500 mg
  - 1 mg - 200 g
  - 1 mg - 1 kg
  - 1 mg - 2 kg
  - 1 mg - 5 kg
  - 1 g - 50 g
  - 1 g - 500 g
 • OIML tegovi za precizno merenje