SPECIFIKACIJE

 • cilindrični tegovi sa drškom:
  - 1 g / 2 g / 5 g / 10 g / 20g / 50g / 
    100g / 200g / 500 g / 1kg / 2kg / 5kg / 10kg / 20kg / 50kg
 • težina žice:
  - 1 / 2 mg / 5 mg / 10 mg / 20 mg / 50 mg / 
    100 mg / 200 mg / 500 mg
 • cilindrični tegovi sa drškom:
  - visokokvalitetni čelik
  - gustina: 7.95 kg/dm3
  - nemagnetski
  - podesiva šupljina
 • F1 pojedinačni tegovi:
  - visokokvalitetni čelik
  - gustina: 8.0 kg/dm3
  - magnetska osetljivost <0.01
 • M1 pojedinačni tegovi:
  - 1 mg – 50 mg: aluminujm, gustina 2.7 kg/dm3
  - 100 mg – 500 mg: niklovano srebro, gustina 8.7 kg/dm3
 • cilindrični tegovi sa drškom:
  - visokokvalitetni celik
  - gustina: 8.0 kg/dm3
  - nemagnetski
  - podesiva šupljina
 • F2 pojedinačni tegovi:
  - 1 mg – 50 mg: aluminujm, gustina 2.7 kg/dm3
  - 100 mg – 500 mg: niklovano srebro, gustina 8.7 kg/dm3
 • cilindrični tegovi sa drškom:
  - visokokvalitetni celik
  - gustina: 8.0 kg/dm3
  - nemagnetski
  - podesiva šupljina