QMP 6000

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Dodatne funkcije za štampanje

Dodatne funkcije za štampanje

Dodatno štampanje

Kasa Vam nudi mogućnost da prilagodite
način štampanja.

Pomeranje papira

 

Tasterom možete da premotate papir
iz štampača. Koristite ovu funkciju da
izbegnete nečitko odsecanje papira na
kraju računa.
Procedura:
- Pritisni taster .
- Papir računa je pomeren

 

Štampanje kopije računa

 

Možete više puta da štampate račun
prodaje koji je završen. Ovi računi su
označeni opisom”
RECEIPT COPY

Procedura:
1. Potražite željeni račun:
 – Da pronađete već izdat račune prodaje pritisni
taster uzastopno.
 – Da direktno pronađete traženi
račun, upišite broj računa pomoću
numeričke tastere i zatim pritisnite
taster .
 Traženi račun je prikazan na
ekranu.
2. Pritisni taster= .
 Kopija računa je odštampana uspešno

 

Kopija bilo kog računa

 

Procedura:

– u režimu prodaje ukucajte interni broj sa traženog računa (koji se nalazi u dnu računa)
i pritisnite taster

– zatim pritisnite taster za međuzbir =
CR će odštampati kopiju