QMP 6000

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Osnovne Operacije
  5. Meniji funkcija

Meniji funkcija

U režimu registracije, određene funkcije se kombinuju u funkcijskim menijima (npr. ispravke, uplate i isplate, itd.). Ovi meniji funkcija se pozivaju pritiskom na odgovarajući taster menija na tastaturi (“Tastatura”, str. 16)