QMP 6000

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Osnovne Operacije
  5. Svakodnevni radni koraci

Svakodnevni radni koraci

Pre radnog vremena

– Uključite kasu (str. 27).
– Proverite datum i vreme (str. 52).
– Uplatite polog za kusur (str. 42).
– Proverite papir za štampač i zamenite ako
treba(str. 55).

Tokom radnog dana

– Prijavite kasira (str. 37).
– Vršite prodaju (str. 37).
– Sačinite X izveštaja (str. 50).

Nakon zatvaranja

– Povucite polog za kusur (str.43).
– Sačinite Z izveštaj (str. 50).
– Isključite kasu (str. 27