QMP 6000

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Podešavanja
  5. Podešavanje kontrasta ekrana

Podešavanje kontrasta ekrana

Programirajte kontrast ekran za operatera i
ekrana za kupaca, pojedinačno prema
ambijentalnim uslovima.

Podešavanje kontraste ekrana
operatera

Procedura:
1. Pritisnite taster i izaberite stavku
menija [Settings] [Display Contrast]
[Operator Contrast] pomoću tastera
podešavanje kontrasta ekrana operatera
se prikazuje
2. Izaberite željeni kontrast pomoću
tastera .
3. Pritisnite taster .
Kontrast ekrana operatera je podešen
propisno.

Podešavanje prikaza konraste
korisnika

Procedura:
1. Pritisnite taster i izaberite stavku
menija [Settings] [Display Contrast]
[Customer Contrast] pomoću tastera
Prikazuje se Ekran za podešavanje
kontrasta kupca.
2. Izaberite željeni kontrast pomoću
tastera .
3. Pritisnite taster .
Kontrast ekrana kupca je podešen
propisno.