QMP 6000

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Podešavanja
  5. Verzija programa za štampanje

Verzija programa za štampanje

Možete odštampati informacije o instaliranoj
verziji programa. Ove informacije će vam
trebati u slučaju pitanja za našu korisničku
službu.

Procedura:
Pritisnite taster i izaberite meni
stavke [Settings] [Print Info]
korišćenjem tastera .
Odštampana je verzija programa.