QMP 6000

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Pregled komponenti
  5. Štampač računa

Štampač računa

Instaliran je termalni štampač za štampanje računa.
Termalni štampač ne zahteva nikakve trake za štampanje
ili kertridže sa mastilom.