QMP 6000

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Pregled komponenti
  5. Tastatura

Tastatura

Tastatura se koristi za upravljanje kasom. U zavisnosti od modela, QMP 6000 je opremljen ili
podignutom ili ravnom tastaturom. Dve varijante tastature razlikuju se samo po broju tastera
za direktnu selekciju. Svi ostali tasteri su identični. Ovaj priručnik se odnosi na raspored
tastature kako je isporučen.

Opcioni raspored tastature

Ovo uputstvo za upotrebu opisuje funkcije i
raspored tastature fabričke konfiguracije kako
je isporučeno. Ako tastatura vaše kase nema
funkcije i izgled opisane ovde ili ako želite da
individualno prilagodite raspored tastature,
obratite se svom ovlašćenom prodavcu.