QMP 6000

  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Prodaja
  5. Otvaranje fioke

Otvaranje fioke

Otvaranje kase bez prodajne transakcije

 

Da otvorite kasu bez registracije prodajne transakcije, postupite na sledeći način:

Procedura:
1. Pritisnite taster .
Prikazuje se poruka
„Nema prodaje“.

Fioka za gotovinu je pravilno otvorena