QMP 6000

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Prodaja
  5. Otvaranje fioke

Otvaranje fioke

Otvaranje kase bez prodajne transakcije

 

Da otvorite kasu bez registracije prodajne transakcije, postupite na sledeći način:

Procedura:
1. Pritisnite taster .
Prikazuje se poruka
„Nema prodaje“.

Fioka za gotovinu je pravilno otvorena