QMP 6000

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Prodaja
  5. Prodaja artikla sa dodatim tekstom

Prodaja artikla sa dodatim tekstom

Koristite taster da prodate dodatne informacije, kao što su posebni zahtevi, tokom registracije.

Uslov:
Prijavljen je najmanje 1 artikal.

Procedura:

1. Pritisnite taster
Prikazuje se poruka
„?“.

2. Unesite željeni tekst pomoću numeričkih tastera. (str. 21).
3. Pritisnite taster .
Dodatne informacije su registrovane propisno.