QMP 6000

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Prodaja
  5. Prodaja Artikla

Prodaja Artikla

Prodaja Artikla

Vaša kasa nudi razne mogućnosti za prodaju artikala.

Prodaja programiranog artikla

Prilikom prodaje programiranog artikla, nazivartikla i cena se preuzimaju iz
memorije kase. Kasa nudi nekoliko mogućnosti za prodajuprogramiranih artikala.

Procedura:

■ Da biste prodali artikal preko njegovog broja artikla, unesite broj artikla (PLU) koristeći numeričke tastere i pritisnite taster .
■ Za prodaju artikla preko bar koda skenera, skenirajte bar kod.
■ Da biste prodali artikal preko njegovog imena, pritisnite taster  bez prethodnog unosa broja artikla. Izaberite artkala koristeći tastere i pritisnite taster .

■ Za prodaju artikla preko liste odeljenja, pritisnite taster . Izaberite na listi odeljenja odeljenje artikla pomoću tastera i pritisnite taster . Izaberite na listi  artikal pomoću tastera i pritisnite taster .
■ Da biste prodali artikal preko tastera za direktnu selekciju, pritisnite odgovarajući taster za direktnu selekciju.

Da biste prodali artikal putem slobodnog unosa cene, unesite cenu pomoću numeričkih tastera i pritisnite odgovarajući taster za direktnu selekciju

Prodaja istog artikla više puta

Koristite taster , da višestruko prodate jedan artikal
Procedura:
1. Unesite količinu koristeći numeričke tastere
2. Pritisnite taster .
3. Prodajte artikal (str. 38).
Prodati artikal i količina prikazuju se i
štampaju.

Prodaja artikla sa jednokratnom promenom cene

 

Pomoću tastera , promenite prethodno programiranu cenu i to jednokratno.

Procedura:

  1. Unesite novu cenu artikla pomoću numeričkih tastera.
  2. Pritisni taster .
  3. Prodajte artikal (s.33)
    Artikal je prodat samo ovaj put sa drugom cenom.