QMP 6000

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Prodaja
  5. Registracija Kraja rada

Registracija Kraja rada

Zahtevi:

kasir je prijavljen.
Početak rada je registrovan.

Procedura:
■ Unesite lozinku za radno vreme snimanje
numeričkim tasterima i pritisnite taster .
Prikazuje se poruka
„Signed Off“.
Završetak rada se evidentira uredno.