QMP 6000

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Prodaja
  5. Registrujte radno vreme

Registrujte radno vreme

Registrujte radno vreme

Radno vreme kasira može biti evidentirano na kasi.
Registracija
Početak rada

Zahtevi:
Kasir je prijavljen.
Programirana je lozinka za evidentiranje
radnog vremena kasira (str.28).

Procedura:
■ Unesite lozinku za radno vreme snimanje
numeričkim tasterima i pritisnite taster .
Prikazuje se poruka
„Prijavljeno“