QMP 6000

  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Prodaja
  5. Registrujte radno vreme

Registrujte radno vreme

Registrujte radno vreme

Radno vreme kasira može biti evidentirano na kasi.
Registracija
Početak rada

Zahtevi:
Kasir je prijavljen.
Programirana je lozinka za evidentiranje
radnog vremena kasira (str.28).

Procedura:
■ Unesite lozinku za radno vreme snimanje
numeričkim tasterima i pritisnite taster .
Prikazuje se poruka
„Prijavljeno“