QMP 6000

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Prodaja
  5. Evidentiranje uplata i isplata

Evidentiranje uplata i isplata

Uplate/Isplate

 

Uplate

Koristite taster Uplata da registrujete novac koji se ručno dodaje u fioku za novac kao
zamena ili kao plaćene fakture od kupca.

Procedura:
1. Unesite iznos doplate koristeći numeričke tastere.
2. Pritisnite taster .
Uplata je uredno registrovana

Isplate

Koristite taster Isplata da registrujete novac koji se ručno uzima iz kase ili kao kusur ili
kao plaćanje prodavcu.

Procedura:
1. Unesite isplaćeni iznos koristeći numerički tasteri.
2. Pritisnite taster .
Isplata je uredno registrovana