QMP 6000

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Programiranje
  5. Programiranje poreskih stopa

Programiranje poreskih stopa

Vaša registar kasa je namenjena za komunikaciju sa LPFR (lokalni procesor fiskalnih računa) ili VPFR (virtuelni procesor fiskalnih računa) od kojih se prilikom inicijalne sinhronizacije preuzimaju važeće poreske stope sa servera poreske uprave. Iz tog razloga ručno programiranje poreskih stopa na registar kasi nije dozvoljeno. Registar kasa primenjuje za prodaju samo one poreske stope koje PFR vraća u odgovoru na zahtev registar kase. Obračun poreza na vašoj kasi se zaokružuje na dve decimale tako što se druga decimala zaokružuje na manju vrednost ako je sledeća cifra manjao od 5, odnosno na višu vrednost ako je jednaka ili veća od 5.

Procedura:
1. Pritisni taster i odaberi stvaku menija
[
Programming [Tax Totals]
pomoću tastera
 Lista svih poreskih stopa se
prikazuje.

 

ESIR je programiran da štampa poresku oznaku na kojoj je prikazan tip poreza, zajedno sa poreskom vrednošću (npr. A =20%, B = 10%, V = 0%, G = 0.25). Poreske stope se mogu razlikovati od primera i važeće su samo one dostupne u tom trenuntku na razvojnom okruženju. ESIR primenjuje samo one stope koje PFR vraća u odgovoru na zahtev ESIR-u.

ESIR podržava broj aktuelnih poreskih oznaka, i poseduje mogućnost proširenja u budućnosti.