QMP 6000

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Programiranje
  5. Programiranje Prodavca

Programiranje Prodavca

Prodavci su oni zaposleni koji ne rade direktno na kasi ali njihova podatke o prodaji takođe treba sačuvati u izveštajima. Ovo se može koristiti za izračunavanje provizija, na primer.

Procedura:
1. Pritisnite taster i izaberite iz menija
stavku [Programming]  [Salespersons]
korišćenjem tastera .
■ Prikazuje se lista svih prodavaca.

2. Idite do željenog prodavca:
■ Da odaberete željenog prodavca preko broja prodavca, izaberite stavku menija
[– Search –] korišćenjem tastera  .

Pritisnite taster .
Koristite
numeričke tastere da unesete broj prodavca (A) i

pritisnite taster  .
■ Da odaberete željenog prodavca sa liste,
koristite tastere 

da izaberite prodav ca i pritisnite taster  .
■ Maska za unos za prodavca se prikazuje

3. Programirajte ime prodavca:
■ Izaberite stavku menija [Caption:] pomoću
tastera .
■ Pritisnite taster  , da aktivirate način
unosa.
■ Unesite ime prodavca pomoću
numeričkih
tastera
(str. 21).
■ Pritisnite taster  , za potvrdu unosa.

4. Programirajte lozinku prodavca:
Izaberite stavku iz menija [Secret:] pomoću tastera  .
■ Pritisnite taster ,
da aktivirate način unosa.
■ Unesite lozinku (samo cifre) pomoću
numeričkih tastera.
■ Pritisnite taster , za potvrdu unosa.

5. Pritisnite taster da završite programiranje i vratite se na prethodno unos u meni.
Prodavac je pravilno programiran.