QMP 6000

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Puštanje u rad
  5. Nameštanje rolne papira

Nameštanje rolne papira

Obim isporuke vaše kase uključuje rolnu papira. Da biste koristili sve funkcije vaše kase,
morate namestiti rolnu papira u kasu

2.Gurnite ručicu štampača (C) dole
Poklopac za jednostavno punjenje
se zvučno otključava

3. Okrenite poklopac na gore (D)

4. Umetnite papirnu rolnu u vođoci za papir.
Uverite se da je rolna računa ubačena pravilno.

6. Ponovo zatvorite poklopac štampača. Da
biste to uradili, gurnite poklopac štampača u
donje držače (F) i okrenite poklopac štapača
unazad (G).

Rolna računa je pravilno postavljena