QMP 6000

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Puštanje u rad
  5. Uključenje kase u struju

Uključenje kase u struju

Da biste mogli da koristite kasu, ona mora
biti povezana na napajanje.

Procedura:
1. Uključite konektor (A) kabla za napajanje u
priključnu utičnicu (B) adaptera za napajanje.

2. Utaknite priključni utikač (C) adaptera za
napajanje u priključnu utičnicu (D) kako biste
napajali kasu

3. Uključite sigurnosni utikač (E) kabla za
napajanje u utičnicu (F).

Kasa je pravilno priključena na napajanje