QMP 6000

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Rešavanje problema
  5. Rolna papira

Rolna papira

Rukovanje termo papirom

Vaša registar kasa štampa na termo osetljivom papiru (termalni papir).
Da osigurate dugi vek trajanja štampača, molimo sledite sledeća uputstva za rad sa termo papirom:
‒ Otpakujte termo papir samo kada želite da
ga ugradite u kasu.
‒ Ne izlažite termalni papir velikoj toploti.
Papir će promeniti boju na oko 70°C.
‒ Ne čuvajte termalni papir u prašini i vlažnim
mestima. Izbegavajte direktno izloženost
suncu.
‒ Ako želite da sačuvate podatke sa
termalno računa na duži vremenski period,
izradite kopije zapisa (pomoću skenera,
kopir mašine,kamera).

Zamena rolne papira

Ako je crvena linija vidljiva na vašim odštampanim računima,
trebalo bi da zamenite rolnu papira.

Specifikacije rolne papira:

Širina papira: maks. 57/80 mm
Prečnik: maks. 46/60 mm

Procedura:
1. Isključite kasu (str. 27).
2. Otvorite poklopac štampača. Da biste to
uradili, okrenite poklopac štampača
napred (A) i podignite ga iz donjih
zagrada (B)

3. Gurnite ručicu štampača (C) nadole.
Poklopac za jednostavno punjenje se
zvučno otključava.

4. Okrenite poklopac za jednostavno punjenje nagore (D

5. Uklonite potrošenu rolnu računa iz
kase.
6. Ubacite rolnu računa u vođicu. Uverite se
da je rolna postavljena pravilno.

7. Pažljivo zatvorite poklopac za lako
punjenje (E).
Poklopac za lako punjenje se zaključava
zvučnim klikom

8. Ponovo zatvorite poklopac štampača. Da
to uradite, povucite poklopac štampača u
donji deo (F) i okrenite poklopac
štampača na zadnji (G).

Rolna računa je pravilno postavljena.