QMP 6000

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Stavljanje van rada
  5. Odlaganje

Odlaganje

U skladu sa Direktivom EU 2002/96/
EC (VEEE direktiva) i vaše nacionalno
zakonodavstvo, elektronski i električni uređaji
ne smeju se odlagati u normalno đubre.
Nepravilno odlaganje ove vrste
otpada može dovesti do negativnih posledica
za zdravlje i životnu sredinu zbog potencijalno opasnih materijala u elektronskim i
električnim uređajima.
Procedura:
■ Odložite proizvod i njegovu ambalažu u
skladu sa lokalno propisanim zakonima.