QMP 6000

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Usklađivanje

Usklađivanje

Ispoštovani protokoli po tehničlom vodiču Poreske Uprave

https://tap.sandbox.suf.purs.gov.rs/Help/view/1723081997/%D0%A3%D0%B2%D0%BE%D0%B4/sr-Cyrl-RS

– Kada ESIR komunicira sa L-PFR, koristi HTTP protokol u skladu sa Tehničkim vodičem koga objavljuje i ažurira Poreska uprava na portalu Poreske uprave.

– Kada ESIR komunicira sa V-PFR, koristi HTTPS protokol u skladu sa Tehničkim vodičem koga objavljuje i ažurira Poreska uprava na portalu Poreske uprave.