QMP 6000

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Uvod

Uvod

 

Ovo uputstvo je dostupno i može se besplatno skinuti sa našeg websajta www.quorion.
com pod “Podrška” u kategoriji “Uputstvo za
upotrebu”.
Garancija
Garancija je u skladu sa zakonskim propisima.
Garancija važi samo za državu u kojoj je
kasa kupljena.
Izdavač
QUORiON Data Systems GmbH An der
Klinge 6
99095 Erfurt Germany
Korisnički servis
U slučaju tehničkih problema sa proizvodom, molimo vas da kontaktirate direktno
ovlašćenog prodavca.
Originalno korisničko uputstvo
Informacije koje sadrži ovaj dokument vlasništvo su QUORiON Data Systems GmbH.
Publication, partial or complete, requires consent from QUORiON Data Systems GmbH.
Copyright
© 2020 QUORiON Data Systems GmbH
Greške i tehničke promene rezervisane Dodatne informacije i ažuriranja su dostupna na
www.quorion.com.