Quorion QMP60

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Quorion QMP60
  4. Evidentiranje prodaje

Evidentiranje prodaje

Ovo poglavlje daje informacije o osnovnim operacijama na vašoj registar kasi. Osnovni režim rada kase je režim prodaje. Režim prodaje se koristi za evidentiranje prodaje na vašoj registar kasi. Nakon naplate računa kupac dobija odštampani fiskalni račun sa kase.

Kada se pokrene QMP 60 i LPFR ostvaruje se međusobna autentifikacija kao neophodan uslov za evidentiranje prodaje na vašoj registar kasi. Registar kasa izdaje fiskalni račun u štampanom obliku na termo traci širine 57mm. Zaokruživanje je na drugu decimalu na manje ako je sledeća cifra manja od 5, odnosno na više ako je jednaka ili veća od 5.

Articles