Quorion QMP60

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Quorion QMP60
  4. Evidentiranje prodaje
  5. Evidentiranje doplate

Evidentiranje doplate

Doplate su procentualne ili u iznosu u
odnosu na osnovnu cenu artikla ili ukupnog
iznosa računa

 

Doplata za pojedini artikal

 

Minimum 1 artikal je prodat.
Nije započeto plaćanje računa.
Procedura:
1. Unesite iznos doplate koristeći
numeričke tastere.
2. Pritisni taster X.
3. Pritisni taster i odaberi vrstu doplate
koristeći sledeće tastere

 – Za procentualnu doplatu odaberite
stavku menija [
Surcharge %].
 – Za doplatu u iznosu odaberite
stavku menija [
Surcharge $].

4. Završite račun nekom vrstom plaćanja.
 Doplata je uspešno evidentirana.

 

Doplata na ukupan iznos računa

 

Neophodan uslov:
Minimum 1 artikal je prodat
Nije započeto plaćanje računa.

Procedura:
1. Pritisni taster =.
 Prikazuje se iznos za uplatu na
ekranu.
2. Unesite iznos doplate pomoću
numeričkih tastera
3. Pritisni taster X.
4. Pritisni taster i odaberite doplatu
pomoću sledećih tastera
- Za procentualnu doplatu odaberite
stavku menija
 – Za doplatu u iznosu odaberite
stavku menija
5. Završite račun nekom vrstom plaća
 Doplata je uspešno evidentirana.