Quorion QMP60

  1. Home
  2. Docs
  3. Quorion QMP60
  4. Evidentiranje prodaje
  5. Izdavanje kupona

Izdavanje kupona

Koristite funkciju “Coupon”
da izdate kupone.

Procedura:
1. Unesite iznos kupona pomoću
numeričkih tastera
2. Pritisni taster X.
3. Pritisni taster i odaberi stavku me
nija [
Coupon] pomoću tastera
4. Završite račun vrstom plaćanja.
 Kupon je uspešno izdat.