Quorion QMP60

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Quorion QMP60
  4. Evidentiranje prodaje
  5. Otvaranje fioke bez evidencije prodaje

Otvaranje fioke bez evidencije prodaje

Da otvorite fioku za novac bez evidentiranja
podaje na kasi uradite sledeće

Procedura:
1. Pritisni taster .
 Meni “Pay ins/Pay je prikaza na ekranu.
2. Odaberite stavku menija [No sale]
pomoću
 Poruka “No sale”


 

Fioka za novac je uspešno otvorena.