Quorion QMP60

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Quorion QMP60
  4. Evidentiranje prodaje
  5. Prijava/Odjava kasira

Prijava/Odjava kasira

Prijava/Odjava kasira

Pre nego počne prodaja, neki od kasira se
mora prijaviti na kasi. Kasir se prijavljuje na
kasu unosom svoje šifre.

 

Prijava kasira

Prijava kasira, da bi radio na registar kasi.
Procedura:
1. Pritisni taster .
 Lista svih kasira se prikazuje.
2. Odaberite željenog kasira preko tastera .
3. Pritisni taster .
 Poruka „Enter Code“ se prikazuje.
4. Unesite šifru pomoću numeričkih
tastera
.

5. Pritisni tastr .
 Kasir je prikazan.
 Kasir je pravilno prijavljen

 

Odjava kasira

Odjava kasira da bi se zaključala registar
kasa

Procedura:
1. Pritisni taster 0.
2. Pritisni taster .
 Kasir je pravilno odjavljen sa registar
kase