Quorion QMP60

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Quorion QMP60
 4. Evidentiranje prodaje
 5. Prodaja artikala

Prodaja artikala

 

Vaša kasa nudi više mogućnosti da se evidentira prodaja artikala

 

Prodaja programiranih artikala

 

Prilikom evidencije prodaje programiranih
artikala, ime artikla i cena se čitaju iz
memorije registar kase. Registar kasa nudi
nekoliko mogućih načina evidencije prodaje
pomoću programiranih artikala.

Procedure:
 – Da prodate artikal pomoću njegove
šifre, unesite šifru artikla (PLU) preko
numeričkih tastera a zatim pritisnte
taster .
 – Da prodate artikal pomoću barkod
čitača, očitajte barkod sa proizvoda.
 – Da prodate artikal pomoću imena arti
kla, pritisnite taster bez prethodnog
unosa šifre artikla. Odaberite artikal po
moću tastera
taster .
 – Da prodate artikal preko liste odeljenja,
pritisnite taster . Odaberite u listi
odeljenja odgovarajuće odeljenje artikla
pomoću tastera
i pritisnite .
– Odaberite iz liste artikala
željeni pomoću tastera

i pritisnite taster .
 – Da prodate artikal preko brzih tastera,
pritisnite odgovarajući
brzi taster.

Da prodate artikal preko slobodnog
unosa cene, unesite cenu pomoću
numeričkih tastera i pritisnite odgovarajući brzi taster.

 

Prodaja istog artikla više puta

 

Koristi taster X , da prodate artikal više puta.

Procedura:

 1. Unesite količinu preko numeričkih tastera.
 2. Pritisni taster X.
 3. Prodajte artikal ( s.33).
  Prodati artikal i količina se odmah prikazuje na ekranu i štampa na štampaču nakon postupka plaćanja.

 

 

 

Prodaja artikla sa jednokratnom promenom cene

 

Pomoću tastera , promenite prethodno programiranu cenu i to jednokratno.

Procedura:

 1. Unesite novu cenu artikla pomoću numeričkih tastera.
 2. Pritisni taster .
 3. Prodajte artikal (s.33)
  Artikal je prodat samo ovaj put sa drugom cenom.