Quorion QMP60

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Quorion QMP60
 4. Osnovne operacije
 5. Kretanje kroz menije

Kretanje kroz menije

Možete koristiti tastere za kretanje kroz
menije registar kase.

Procedura:


 • Da pozovete glavni meni pritisni taster
  
 • Da pristupite funkcijskom meniju,
  pritisni odgovarajući taster na tastaturi
  (
   “Tastatura”, S. 16).
  
 • Da odaberete stavku menija kursorom,
  pritisnite tastere .
  
 • Da prolazite kroz stavke menija stranu
  po stranu pritisnite tastere

  
 • Da potvrdite vaš izbor pritisnite
  taster .
 • Da se vratite na prethodnu savku menija pritisni taster.
   Da zatvorite meni,pritisni taster C.