Quorion QMP60

  1. Home
  2. Docs
  3. Quorion QMP60
  4. Osnovne operacije
  5. Meniji

Meniji

Mnoge važne funkcije i podešavanja
registar kase se nalaze u menijima

Glavni meni

Glavni meni se može koristiti da programira
vašu registar kasu, podesi opcije i generiše
izveštaje. Pritisnite taster da se prikaže
glavni meni.