Quorion QMP60

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Quorion QMP60
  4. Podešavanja
  5. Podešavanje vremena

Podešavanje vremena

Programirajte vreme na vašoj kasi da bi
mogli da pratite vaše poslovne aktivnosti
detaljno.
Procedura:

1. Pritisni taster i odaberi stavku menija [Settings] 
 [Time (HHMM)] pomoću tastera
 Poruka „Time (HHMM)?“ je na ekranu.
2. Unesite vreme u formatu
koristeći
numeričke tastere
3. Pritisni taster .

Vreme je podešeno uspešno