Quorion QMP60

  1. Home
  2. Docs
  3. Quorion QMP60
  4. Podešavanja
  5. Podešavanje vremena

Podešavanje vremena

Programirajte vreme na vašoj kasi da bi
mogli da pratite vaše poslovne aktivnosti
detaljno.
Procedura:

1. Pritisni taster i odaberi stavku menija [Settings] 
 [Time (HHMM)] pomoću tastera
 Poruka „Time (HHMM)?“ je na ekranu.
2. Unesite vreme u formatu
koristeći
numeričke tastere
3. Pritisni taster .

Vreme je podešeno uspešno