Quorion QMP60

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Quorion QMP60
  4. Prebacivanje tastature i ...
  5. Prebacivanje nivoa cena

Prebacivanje nivoa cena

Više cena se može sačuvati za svaki artikal.
Ova funkcija se može koristiti za posebne
niže cene na primer tokom
ako postoji. Dva nivoa cena su programirana u
registar kasi:
 cena 1
 cena 2
Prebacivanje na željeni nivo cena postiž
izborom odgovarajuće stavke menija iz
menija [
Pricing level].
na nivo 1 nakon štampanja računa.

Procedura:
 Pritisni taster i odaberi
 [Price 2] pomoću tastera
Nivo cene 2 je pravilno podešen.