Quorion QMP60

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Quorion QMP60
  4. Predračuni i stolovi ???????

Predračuni i stolovi ???????

Predračun prodaje – rad sa stolovima

NAPOMENA:  Ova kasa nije predviđena za ovu namenu. Pošto je ova mogućnost zahtevana za zakonsko odobrenje, ova opcija će biti isključena sem u slučaju da korisnik tu opciju izrićito zahteva. Za potrebe testiranja dodata su 2 tastera na poljima bryih tastera 9 i 10. Taster 9 je taster za sto, dok je taster 10 predračun.

Otvaranje stola

Postoje 2 načina otvaranja stola

Prvi način je da korisnik pritisne taster 9 nakon čega će na ekranu biti prikazan spisak stolova i nakon selekcije tasterima  potvrditi tasterom .
Svaki sto u ovom prikazu sa znakom ! je već otvoren.

Drugi način je da se ukuca numerička vrednost stola i pritisne taster  9

Predračun

Procedura:

– otvorite postojeći sto  ili otvorite novi sto

– otkucajte neki artikal ili vise njih

– pritisnite taster “predračun” – taster 10

opciono u slučaju da je potrebno uneti ID kupca možete pritisnuti taster i nakon sledećeg koraka će kasa ući u proceduru iz uputstva Personalizacija računa.

– zatvorite tsto pritiskom na taster 9

– kasa štampa predračun

Konačni račun

Procedura:

– otvorite postojeći sto ili otvorite novi sto

– unesite broj stola, a zatim ppritisnite taster za sto

– ostvarite neku prodaju (primer PLU1)

– pritisnite taster “predračun” – taster 10

opciono u slučaju da je potrebno uneti ID kupca možete pritisnuti taster i nakon sledećeg koraka će kasa ući u proceduru iz uputstva Personalizacija računa.

– zatvorite sto pritiskom na taster  za plaćanje
(“Gotovina” ili “Kartica”..)

– kasa štampa konačnu fakturu

Refundacija predračuna

Procedura:

– otvorite postojeći sto

– pritisnite taster i izaberite opciju “Refund”

opciono u slučaju da je potrebno uneti ID kupca možete pritisnuti taster i nakon sledećeg koraka će kasa ući u proceduru iz uputstva Personalizacija računa.

– nakon toga pritisnite taster

– kasa štampa predračun refundaciju