Quorion QMP60

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Quorion QMP60
  4. Pregled komponenti
  5. Štampač računa

Štampač računa

Termalni štampal je ugrađen za štampanje
računa za kupca. Termalni štampač ne zahteva
ribon za štampanje ili mastilo.