Quorion QMP60

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Quorion QMP60
  4. Pregled komponenti
  5. Tastatura

Tastatura

Tastatura se koristi za rad sa registar kasom. Ovo uputstvo se odnosi na izgled tastature kako je isporučena.

 

Opcioni izgled tastature

Ovo uputstvo za upotrebu opisuje funkcije i
raspored tastature fabričke konfiguracije
kako je isporučeno. Ako tastatura vaše
kase nema funkcije i izgled opisane ovde ili
ako želite da individualno prilagodite
raspored tastature, obratite se svom ovla –
šćenom prodavcu