Quorion QMP60

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Quorion QMP60
  4. Programiranje
  5. Programiranje artikala

Programiranje artikala

Da programirate artikle u vašoj registar
kasi, svakom artikalu se mora dodeliti jedna
šifra artikal (PLU), jedno odeljenje, cena i
poreska stopa. Vi možete da zadate šifru
samostalno ili da koristite barkod čitač.
Opciono, vi možete dodeliti pojedinačno
ime vašem artiklu.
20 artikala sa šifrom artikla od 1 -20 su
prethodno programirani u vašoj registar
kasi.