Quorion QMP60

  1. Home
  2. Docs
  3. Quorion QMP60
  4. Programiranje
  5. Programiranje odeljenja

Programiranje odeljenja

Odeljenja se koriste da izvrše kategorizaciju
artikala. Na ovaj način, sva jela od ribe će
biti grupisana u odeljenje
specijaliteti”, na primer.
odgovarajućim odeljenjima, vi možete brzo i
efikasno da pretražite odgovarajuće
odeljenje u režimu prodaje.
Da bi programirali odeljenja, sledite sledeću
proceduru:

Procedura:
1. Pritisni taster i odaberi stavku menija
[
Programming]  [Departments]
pomoću tastera
.
 Prikazuje se lista svih odeljenja.

2. Dolazak do željenog odeljenja:
 – Da odaberete željeno odeljenje
preko broja odeljenja, odaberite
stavku menija [
— Search —] tasterima .
Pritisni taster . Koristite
numeričke tastere
da pristupite broju odeljenja (A) i
pritisni taster .
 – Da odaberete željeno odeljenje iz liste odeljenja,
pritisni tastere da odaberete odeljenje
a potom taster .
Maska za unos odeljenja je prikazana.

3. Programiranje naziva odeljenja:
 – Izaberite stavku menija [Caption:]
tasterima .
- Pritisni taster , da aktivirate
režim unosa.
 – Upišite naziv odeljenja preko
numeričkih tastera ( S. 20).
 – Pritisni taster , da potvrdite
unos.

4. Programiranje grupe
-  Odaberite stavku menija [Group:]
tasterima
 – Pritisni taster za režim unosa.
 – Odaberite grupu tasterima
 – Pritisni taster da potvrdite izbor.
5. Pritisni taster , da se vratite na
prethodnu stavku menija.
 Odeljenje je pravilno programirano.