Quorion QMP60

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Quorion QMP60
  4. Programiranje
  5. Programiranje odeljenja

Programiranje odeljenja

Odeljenja se koriste da izvrše kategorizaciju
artikala. Na ovaj način, sva jela od ribe će
biti grupisana u odeljenje
specijaliteti”, na primer.
odgovarajućim odeljenjima, vi možete brzo i
efikasno da pretražite odgovarajuće
odeljenje u režimu prodaje.
Da bi programirali odeljenja, sledite sledeću
proceduru:

Procedura:
1. Pritisni taster i odaberi stavku menija
[
Programming]  [Departments]
pomoću tastera
.
 Prikazuje se lista svih odeljenja.

2. Dolazak do željenog odeljenja:
 – Da odaberete željeno odeljenje
preko broja odeljenja, odaberite
stavku menija [
— Search —] tasterima .
Pritisni taster . Koristite
numeričke tastere
da pristupite broju odeljenja (A) i
pritisni taster .
 – Da odaberete željeno odeljenje iz liste odeljenja,
pritisni tastere da odaberete odeljenje
a potom taster .
Maska za unos odeljenja je prikazana.

3. Programiranje naziva odeljenja:
 – Izaberite stavku menija [Caption:]
tasterima .
- Pritisni taster , da aktivirate
režim unosa.
 – Upišite naziv odeljenja preko
numeričkih tastera ( S. 20).
 – Pritisni taster , da potvrdite
unos.

4. Programiranje grupe
-  Odaberite stavku menija [Group:]
tasterima
 – Pritisni taster za režim unosa.
 – Odaberite grupu tasterima
 – Pritisni taster da potvrdite izbor.
5. Pritisni taster , da se vratite na
prethodnu stavku menija.
 Odeljenje je pravilno programirano.