Quorion QMP60

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Quorion QMP60
  4. Puštanje u rad
  5. Aktivacija fiskalne podaje

Aktivacija fiskalne podaje

Nakon pokretanja kase na ekranu će se pojaviti “E-SDC pin accepted” što označava da se kasa povezala sa L-PFR’om pomoću pina koji e ubacen u kasu.