Quorion QMP60

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Quorion QMP60
  4. Puštanje u rad
  5. Povezivanje kase na električnu mrežu

Povezivanje kase na električnu mrežu

Da biste mogli da koristite kasu, ona mora
biti povezana na napajanje

Procedura:
1. Uključite konektor (A) priključnog kabla
u priključnu utičnicu (B) adaptera za
napajanje

2. Utaknite priključni utikač (C) adaptera
za napajanje u priključnu utičnicu (D)
kako biste napajali kasu

3. Uključite sigurnosni utikač (E) kabla
za napajanje u utičnicu (F)