Quorion QMP60

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Quorion QMP60
  4. Režim unos
  5. Brisanje karaktera

Brisanje karaktera

Ako je registar kasa u režimu unosa, na
primer da programira nazive artikala, imena
kasira ili nazive odeljenja, možete da
obrišete uneti karakter direkt
Procedura:
 Da obrišete celu liniju koristite taster C.
 Da obrišete pojedini karakter dok unosite
brojeve slova, ili specijalne karaktere,
koristi taster