Quorion QMP60

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Quorion QMP60
  4. Rolna papira
  5. Rukovanje termo papirom

Rukovanje termo papirom

Vaša registar kasa štampa na termo
osetljivom papiru (termalni papir).
Da osigurate dugi vek trajanja štampača,
molimo sledite sledeća uputstva za rad sa
termo papirom:
Otpakujte termo papir samo kada želite
da ga ugradite u kasu.
Ne izlažite termalni papir velikoj toploti.
Papir će promeniti boju na oko 70°C.
Ne čuvajte termalni papir u prašini i
vlažnim mestima. Izbegavajte direktno
izloženost suncu.
Ako želite da sačuvate podatke sa
termalno računa na duži vremenski period,
izradite kopije zapisa (pomoću skenera,
kopir mašine,kamera).