Quorion QMP60

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Quorion QMP60
  4. Rolna papira
  5. Zamena rolne papira

Zamena rolne papira

Ako se pojavi crvena linija na od-
štampanom računu to znači da treba
zamenite papirnu rolnu.

Specifikacija rolne papira:
Širina papira: max. 57 mm
Prečnik rolne: max. 46 mm
Procedura:
1. Isključite registar kasu ( S. 19).
2. Otvorite poklopac štampača. Tako što,
povučete na gore zadnji deo poklopca
(B) i podignete iz ležišta (C)

3. Podignite mehanizam za lako ubacivanje
papira na gore (D).

4. Uklonite istrošenu papirnu rolnu iz
štampača.
5. Ubacite novu rolnu papira u vođice
štampača. Pri tome vodite računa da
rolna bude pravilno ubačena.

6. Pažljivo zatvorite mehanizam za lako
ubacivanje papira (E).
 Mehanizam za lako ubacivanje
papira se zatvara pri čemu se čuje
klik

7. Ponovo zatvorite poklopac štampača.
Da ovo uradite, postavite poklopac u
donji položaj (F) i spustite zadnji deo
poklopca (G).

Papirna rolna je pravilno postavljenja.